Komornik Dolny Śląsk

Rewir

Dolny Śląsk stanowi całościowy obszar działań Kancelarii Komornika Moniki Piątkowskiej, która to znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z lokalizacją w Bielanach Wrocławskich  oraz obejmuje następujące obszary –  Wrocław – Krzyki, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce oraz Gmina Sobótka.

 

Zakres terytorialny

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 zadania komornika ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Wyszukiwarka ulic i kodów pocztowych