Monika Piątkowska
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia - Krzyków

Adres:

ul. Ślężna 146 wejście 1 lok 11

53-111 Wrocław

Telefon:

71 715 10 44

Email:

ID EPU: 2482

Nr rachunku bankowego:

ING Bank Śląski:

02 1050 1575 1000 0092 3987 1479

Kontakt